OSAKEANTI – PELASTA PAIKALLINEN PIENPANIMO!

VIXEN PANIMO OY
SEINÄJOKI

OSAKEANTI, PERUSTIEDOT
Osakelaji: II-osake
Osakkeiden määrä: enintään 1000 kpl
Osakkeen á-hinta: 100€

MITEN TÄHÄN PÄÄDYTTIIN?

Vuodet 2019 – 2020 panimo toimi vielä toiminimellä ravintola Kultaisen Kulauksen kellaritiloissa, tuottaen olutta pääasiassa ravintolan myyntiin. Sitten vuoden 2021 helmikuussa tuli ilmoitus, että ravintolan vuokrasopimus on purettu ja samalla panimon täytyisi etsiä uudet toimitilat. Tässä yhteydessä mukaan tuli toinenkin osapuoli, jonka myötäavustuksella toimitilat löytyikin ja alettiin ajamaan yhtiömuodonmuutosta osakeyhtiöksi.
Toimintaa kun ei ravintolayhteydestä johtuen missään vaiheessa oltu mitoitettu enempää pullotustoimintaa ajatellen (joka yhtäkkiä oli yli 90% astioinnista), alettiin samalla myös järjestelemään panimolle suurta uudistusta, jonka myötä valmistuskapasiteetti nousisi n. 5-kertaiseksi ja mahdollistaisi myös saman kokoluokan pullotustoiminnan.
Elokuusta lähtien toiminta jatkui viimein osakeyhtiönä, mutta myös toisen osapuolen omat kiireet olivat ehtineet kasvaa niin suuriksi, ettei aikaa panimotoiminnalle enää löytynytkään, ja näinollen yhdessä ajettu laajennushanke tyssäsi täysin. Kaiken kruunuksi nykylaitteisto ei mahdollista nousseiden toimi(tila)kulujen kattamista, joten vuoden lopun lähestyessä on tullut aika alkaa hakemaan uutta ratkaisua.
(Tarkemmin panimon historiaan voit tutustua tästä.)

MIHIN TÄSSÄ PYRITÄÄN?

Laajennushanke ehdittiin saada allekirjoituksia ja osin rahoitustakin vaille valmiiksi, joten laajennuksen toteutumiseen edelleen tähdätään.
Hanke sisältäisi toteutuessaan uudet, isommat valmistuslaitteet, käymisastiat, pullotuslinjaston sekä muun tarvittavan kaluston ja mahdollistaisi myös jonkun innokkaan työllistymisen alalla. Hankkeen valmistumisen tavoite on kesä-syksy -22.

MITEN SIIHEN PYRITÄÄN?

Vaikka tämä osakeanti pyrkii ensisijaisesti tukemaan panimon toimintaa matkalla kohti laajennushanketta, on se onnistuessaan myös ensimmäinen iso, mahdollistava askel kohti uutta, upeaa Vixeniä.

MIKSI SIIHEN PYRITÄÄN?

Uusissa tiloissa pullotuotteiden myötä tietoisuus panimosta on kasvanut, ja suuren kysynnän vuoksi – ennenkaikkea ns. Oma Olut-tuotteita kohtaan – Vixen Panimon suurin myyntituote onkin ollut koko vuoden se surullisenkuuluisa ”Eioo”.
Nykylaitteistolla ei ole mahdollista vastata jo olemassa olevaan kysyntään, saati sitten tuotteiden tarjoamiseen mm. vähittäiskauppaan, niinpä panimon tuotteita ei juuri mistään saakaan.
Ja tähän halutaan muutos, hyvä olut on jokaisen perusoikeus!

SITTEN TÄMÄ KIINNOSTAVIN OSIO

Ostamalla osakkeen, sen lisäksi, että:
– tuet paikallisen yksityisyrittäjän pienpanimotoimintaa,
– saatat mahdollistaa jonkun – ehkäpä itsesi – työllistymisen panimoalalla,
– omistat ihan oikeasti osan oikeasta panimosta,

saat:
– jokaisesta panimomyymälän tuotteesta -10%,
– kutsun vuotuiseen osakastapaamiseen,
– pääsyn suljettuun Facebook-osakasryhmään,
– tyylikkään osakastodistuksen sekä
– satunnaisia lisäetuja.

Lisäksi, ostamalla ≥10 osaketta, saat:
– VIP-osakas-statuksen, eli
– vieläkin paremman alennuksen panimomyymälässä, yht. -20%,
– panimokierroksen itsellesi ja 3:lle ystävälle maisteluineen sekä
– näytteen jokaisesta valmistuvasta oluterästä (ei koske ”Oma-Resepti”-eriä).

EHDOT

Osakeanti
Osakeanti alkaa 30.12.2021 ja on voimassa toistaiseksi. Osakeanti päättyy jos kaikki merkittäväksi tarjotut 1000 II-osaketta on merkitty ja maksettu. Ylimerkintätilanteessa merkinnät, jotka järjestyksessään ylittävät annin enimmäismäärän, palautetaan. Samoin, jos annin vähimmäismäärä ei toteudu, merkinnät palautetaan. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää anti.

Osakesarjat
Yhtiössä on kaksi osakekantaa, joista I-sarja on hallituksen osakkaiden hallussa. Osakeanti kattaa II-sarjan osakkeita, jotka tuottaa äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki muut osakkeeseen liittyvät oikeudet, mm. oikeus osinkoon jos yhtiökokous päättää osinkoa jakaa. Uusien II-osakkeiden merkintähinta on 100 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Annissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä on 1000 kappaletta. II-osakkeet ovat merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita.

Lunastuslauseke
Mikäli osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle on siitä viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. I-sarjan osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa toiselle siirtyvä II-sarjan osake. Ensisijainen lunastusoikeus on I-sarjan osakkeenomistajalla. Jos useampi I-sarjan osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastamisoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamien I-sarjan osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan I-sarjan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Mikäli I-sarjan osakkeenomistajat ja yhtiö eivät halua lunastaa II-sarjan osaketta, lunastusoikeus on II-sarjan osakkeenomistajilla. Jos useampi II-sarjan osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastamisoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamien II-sarjan osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Muilta osin lunastukseen sovelletaan yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä.

Muuta
Osakkaalla ei saa olla merkittävää asemaa tai hallituspaikkaa toisessa panimossa. Myöskään toinen panimo ei voi osakkeita lunastaa. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen tai hylkäämiseen.
Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä postiosoitteensa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä mahdollista osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta.


Aloita tästä!

Täytä ja lähetä lomake varataksesi osakkeet. Paluupostissa saat osakkeiden merkitsemisestä laskun ja maksettuasi sen olet lunastanut osakkeet. Maksuaika on 7 päivää, jonka jälkeen varatut osakkeet vapautuvat. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille.